BESKYDY - OLDŘICHOVICE

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Vladimír Birgus

Pohled z Kozince, Restaurace Kozinec, N. p. Tesla, Chata Javorový