BESKYDY - STARÉ HAMRY - GRUŇ

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Miloš Polášek

Hotel Gruň, Hlubinská chata a škola, Sjezdovka na Gruni, Chata Švarná Hanka