BESKYDY - OSTRAVICE

Vydavatel: Nakladatelstvo PRAVDA, Bratislava

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Jan Byrtus

Peřeje řeky Ostravice, Rekreační středisko Válcoven plechu, Bezručův srub, Nákupní středisko