BAŠKA

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Jan Byrtus

Koupaliště s campingem, v pozadí Palkovické hůrky.