BESKYDY - BÍLÁ

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Červený Kostelec

Foto: M. Pokorný a P. Zora

Salaš Ebeka, Chata Na Konečné, Chata Třestík, Chata Na Beskydě