BESKYDY - PRAŠIVÁ

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Miroslav Pokorný

Turistická chata Prašivá, Dřevěný kostelík z r. 1604