BESKYDY - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Miloš Polášek

Pohled na Ondřejník Rekreační středisko VOKD Základní škola Rekreační středisko VŽSKG