BESKYDY - BÍLÝ KŘÍŽ, Zotavovna ROH KYSUCA

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Petr Šálek