BESKYDY - RADHOŠŤ

Vydavatel: Nakladelství PRESSFOTO Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Miroslav Pokorný

Socha pohanského boha Radegasta, Kaple sv. Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhoště (1129 m), Cesta na Radhošť, Hotel Radegast