VELKÉ KARLOVICE

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Vl. Bittner

letní i zimní rekreační středisko – Zotavovna n. p. TATRA, Hotel RAZULA, Karlovské muzeum vybudované v r. 1971 v domě znavém kupecký (z r. 1813), Orientační samorost: „Vítajte u nás v partyzánské obci…”, Jezetné – chráněná přírodní rezervace.