BESKYDY - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Vydavatel: COLOR KUNČICE p. O.

Tisk: GRAFIATISK, Děčín

Foto: Z. Šrubař

Řeckokatolický kostelík sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem, pocházející ze 17. století, dovezený dr. Šebelou z Hlínanců z Podkarpatské Rusi v roce 1931. Má původní inkonostas s řadou zajímavých ikon. Vysvěcen olomouckým světícím biskupem Msgre Stavělem 25.8.1931. V kos­telíčku se konají římsko-katolické bohoslužby každou neděli v 10:45 hod Celkový pohled – Ikonostas – detailní záběry