Beskydy - Bílá

Vydavatel: Nakladatelstvo PRAVDA, Bratislava

Foto: J. Báchorek

Salaš Ebeka (955m)