BESKYDY - DOLNÍ LOMNÁ

Vydavatel: Nakladelství PRESSFOTO Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: M. Polášek

Rekreační středisko Dolu čs. armády Peřeje říčky Lomné Restaurace pod akátem Celkový pohled