BESKYDY - MALENOVICE

Vydavatel: Nakladelství PRESSFOTO Praha

Tisk: GRAFIATISK, Děčín

Foto: M. Racek

Zotavovna Petr Bezruč