BESKYDY - STARÉ HAMRY

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Jan Vrabec

Hotel Gruň Pohled k Samčance Chata Švarná Hanka Někdější střed obce a vodní nádrž Šance