BESKYDY

Vydavatel: ORBIS

Foto: V. Radnický

Socha pohanského boha Radegasta od sochaře A. Poláška na hřebenu Radhoště, kde podle pověstí slovanští předkové přinášeli oběti bohu Radegastovi