BESKYDY - MORÁVKA

Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ PRESS FOTO PRAHA

Tisk: Severografia Děčín

Foto: M. Polášek

V podhorské obci na říčce Morávce slouží turistům i v zimě hotel Morávka