BESKYDY - Přehrada Bystřička

Vydavatel: Nakladelství PRESSFOTO Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Petr Zora