BESKYDY - BÍLÝ KŘÍŽ - Zotavovna ROH KYSUCA

Vydavatel: Nakladelství PRESSFOTO Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Petr Šálek