BESKYDY - Čeladná

Vydavatel: ORBIS

Foto: J. Zapletal

V pozadí Smrk – 1282 m