BESKYDY - KRÁSNÁ

Vydavatel: Nakladelství PRESSFOTO Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Miroslav Pokorný

Hotel VISALAJE tel 937 21 Frýdek Mistek