BESKYDY - KUNČICE pod ONDŘEJNÍKEM

Vydavatel: Nakladelství PRESSFOTO Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Eva Heckelová

Pionýrský tábor VŽKG „Fučík“, Pohled ke Stolové, Ondřejník, Rekreační středisko ČSD Ostrava, Nákupní středisko