BESKYDY - MALENOVICE

Vydavatel: Vydavatelství Pressfoto Praha

Tisk: GRAFIATISK, Děčín

Foto: Milan Racek

Zotavovna Petr Bezruč