BESKYDY - KRÁSNÁ, Hotel VISALAJE

Vydavatel: Nakladatelství PRESSFOTO Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Jan Byrtus Josef Špičák