BESKYDY - KRÁSNÁ, Hotel Visalaje

Vydavatel: Vydavatelství Pressfoto Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Miloš Polášek