BESKYDY - PUSTEVNY - RADHOŠŤ

Vydavatel: Nakladatelství PRESSFOTO Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: J. Byrtus, M. Krob a J. Sekal

Sedačkový výtah, Hotel Tanečnica, Socha Radegasta, Hotel Radegast, Pustevny