BESKYDY - MALENOVICE

Vydavatel: Vydavatelství Pressfoto Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Milan Racek

Zotavovna ROH Petr Bezruč