BESKYDY - BÍLÁ

Vydavatel: Vydavatelství Pressfoto Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Vladimír Birgus

Rekreační středisko k. p. Vítkovice, železárny a strojírny Kl. Gottwalda