BESKYDY - Horský hotel GRUŇ 825 m

Vydavatel: Vydavatelství Pressfoto Praha

Tisk: Severografia Děčín

Foto: Jindřich Richter a Jan Tachezy