Beskid-KČT. Hutte, Beskyd.-Chata KČT

Vydavatel: Nákladem odboru KČT v Mor. Ostravě

Tisk: GRAFO ČUDA Holice v.č.