Beskidhutte KTT,na Beskydě

Vydavatel: Nakladem pobeskydske župy,KČT

Tisk: FOTOTYPIA