Beskidhutte Chata na Beskydě

Vydavatel: Nákladem odboru klubu českých turistů

Tisk: FOTOTYPIA