BESKYDY

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: M. Sukup

Socha pohanského boha Radegasta na hřebenu památného Radhoště, kde podle pověstí slovanští předkové přinášeli oběti Radegastovi. (Sochu daroval rodnému kraji A. Polášek)