BESKYDY - BÍLÁ - Zotavovna Vítkovických železáren Kl. Gottwalda

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: J. Toman