BESKYDY - Gruň - Rekreační chata OKD - ,,Švarná Hanka"

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA