BESKYDY - GRUŇ - kraj Petra Bezruče - HOrský hotel Gruň - 825 m n. v.

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: Vl. Kačer

Kolem tohoto oblíbeného rekreačního střediska vede známá hřebenová stezka ze Starých Hamrů na Bílý Kříž a dále na Velký Polom a Těšínské Beskydy.