BESKYDY - Bílá - Baraní - Výhled od Konečné ke Slovensku.

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: Vl. Kačer