BESKYDY - MORÁVKA - Přírodní koupaliště v Dolinkách.

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: J. Toman