Cestou s Visalaje na Lysou horu

Vydavatel: Nákladem KČT, župa Pobeskydská

Tisk: FOTOTYPIA VYŠKOV