BESKYDY - Vzlet, Hotel Charbulák na Gruni

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA