Javorník

Vydavatel: ORBIS

Foto: Zdeněk Menec

„Na vrch Javorníčka zelená sa lúčky, po nich sú rozpasú ty naše ovečky“