BIESZCZADY

Vydavatel: BIURA WYDAWNICZEGO RUCH

Tisk: PTTK Zaklad Wyworczy

Foto: Z. Postepski

Tarnica (1348 m) i Krzemleá (1335m) Widok z Halicza