BESKYDY

Vydavatel: ORBIS

Foto: A . Kaňák

Výhled ze Smrku – 1282 m na Malou Fatru (snímek teleobjektivem)