BESKYDY - OSTRAVICE

Vydavatel: ORBIS

Foto: J. Zapletal

Hotel : Na mýtě" v pozadí Smrk – 1282 m