BESKYDY - OSTRAVICE

Vydavatel: ORBIS

Foto: J. Toman

Zotavovna a pionýrksý tábor VŽKG v údolí Mazáku pod Lysou horou