BESKYDY - ČELADNÁ

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

Foto: J. Zapletal

V pozadí Ondřejník – Skalka (965 m n. m.)