Altar in der Kapelle d. Hlg. Cyrill und Method am Radhoscht - Oltář v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Vydavatel: Nákladem Matice Radhoštské ve Frenštátě p. R.

Tisk: FOTOTYPIA