BESKIDEN - BESKYDY, Martinák 829 m.

Vydavatel: Grafo Čuda Holice