BESKYDY

Vydavatel: ORBIS

Tisk: Foto Bittner

Na vrcholu památného Radhoště, opředeného bájnými pověstmi o pohanské dávnověku byla postavena r. 1898 kamenná kaple, která je nyní obklopena malebnou stavbou, vystavěnou ze dřeva v rázovitém lidovém slohu