BESKYDY - OSTRAVICE

Vydavatel: Nakladatelství ORBIS - PRAHA

V Zadních horách pramení šumná Ostravica, kde vzniká spojením dvou pramenů – Bílé a Černé, pak přibírá další přítoky a prodírá se v plné síle úzkým údolím mezi mohutnými masivy Lysé hory a Smrku. (V pozadí Smrk 1282 m)